Free cookie consent management tool by TermsFeed

Begraafplaats Zelhem

Algemene begraafplaats Zelhem

Algemene begraafplaats Zelhem
Deze begraafplaats aan de Kerkhoflaan 3 te Zelhem werd aangelegd in 1828.

De gemeente Zelhem kende in 1828 circa 2700 personen, waarvan 1/5 deel Rooms-katholiek, deze werden begraven in Hengelo en Keijenborg. Daarom beschouwde men een nieuwe begraafplaats van 60 are groot, als toereikend.

Geschiedenis van begraafplaats Zelhem

Rondom de begraafplaats werd een beukenhaag aangelegd met een houten poort. Tevens een gebouwtje voor het bergen van het materiaal (touwen, dodenbaren, enz.). De begraafplaats werd opgesplitst in twee gedeelten, een deel voor eigen graven en een gedeelte voor algemene graven. Men had voor de R.K. inwoners het voornemen een afzonderlijk gedeelte van de begraafplaats aan te leggen. Hiervoor werd op de begroting van 1829 een bedrag van zevenhonderd gulden opgenomen. Dit gedeelte is er echter nooit gekomen. De laatste begrafenis op het kerkhof om de Lambertikerk vond plaats op 28 december 1828 van Roelov Harmen Jan Bennink, oud 61 jaar. In 1861 is van het oude kerkhof rondom de kerk een plantsoen gemaakt. Het was destijds mogelijk om de overledenen op de nieuwe begraafplaats te herbegraven en de eventuele grafsteen over te zetten. Wanneer de begraafplaats is aangelegd kunnen eigenaren van een graf op het kerkhof bij de Lambertikerk bij loting een nieuw eigen graf kopen. Er zijn 170 graven beschikbaar en er worden er 145 van verkocht. Zij die later een graf willen, betalen 12 gulden voor aankoop van een graf, dat is het gedeelte waar ook enkele notabelen liggen begraven, o.a. de toenmalige burgemeester Becking en zijn vrouw Maria Ludovica Baas met de grafsteen waarop twee slangen zich in de staart bijten.

graven zelhem

Voor een aantal graven hoefde niet betaald te worden, het graf van de huisarts in gemeentedienst, de grondeigenaar (Alof Radstake) die de grond in ruil voor een eigen graf gratis heeft afgestaan en voor de bewoners van de pastorie. Zowel in de eigen als algemene graven wordt naast elkaar begraven, zonder paden.

Indeling begraafplaats Zelhem

De begraafplaats is opgezet met een onderverdeling in twee perken door een middenpad gescheiden. Aan de rechterzijde van het oorspronkelijke middenpad, nu een grasperk met onderliggende graven, aan rechthebbenden toegewezen als eigen grafruimte als vervanging van hun graf bij de Lambertikerk. De graven hebben een oppervlakte van ca. 2×5 meter en zijn aaneengesloten in gebruik zonder paden. In de hoek van iedere grafruimte een zandstenen paaltje met nummer en naam van de rechthebbende erven. Het linker gedeelte was destijds in gebruik voor de overledene ingezetenen die een grafruimte voor een bepaalde periode mochten gebruiken. Dit gedeelte is geruimd en hergebruikt vanaf ongeveer 1960.

De eerste begrafenis op de nieuwe begraafplaats vindt plaats op 24 januari 1829. Het herinneringssteentje hiervan is omstreeks 1970 geplaatst in het nieuwe poortgebouw, tevens lijkenhuisje. Het gaat om Hermina Reindzen overleden op 19 januari 1829, zij was getrouwd met Hendrik Hendriksen. Op de oudste gedeelten van de begraafplaats en vooral de uitbreidingen uit 1928 zijn veel coniferen geplant als landschappelijk element, waardoor de begraafplaats het beeld heeft van een parkachtig gebied met grafmonumenten. De verscheidenheid in uitvoering aan grafmonumenten, waarop de namen van oude bekende Zelhemmers, maken dit gedeelte als een stenen archief tot een gemeentelijk waardevol deel van de totale begraafplaats aan de Kerkhoflaan.

Vlindersteen begraafplaats Zelhem

In de buurt van de kindergraven staat een vlindersteen. Hierin kan een vlinder geplaatst worden. De vlinders moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. Hebt u hier belangstelling voor, neem dan contact op met de beheerder van de begraafplaats via het algemene telefoonnummer van de gemeente Bronckhorst.

Mogelijkheden na crematie in Zelhem

Het is mogelijk de as te verstrooien op een strooiveld of bij te zetten in een urnengraf, urnenmuur of particulier graf.

Urnenmuur begraafplaats Zelhem.

Islamitisch begraven

In Zelhem is de enige mogelijkheid voor islamitisch begraven binnen de gemeente Bronckhorst.

Het belangrijkste kenmerk van een Islamitisch graf is dat dit gericht is naar Mekka. Alle graven liggen daardoor dezelfde kant op.

Kunstwerken:

Knikkerende jongen te Zelhem

Dit beeld staat aan de Magnoliaweg, kruising Bergstraat.

De kunstenaar Wijnand Schoemaker is ongeveer 250 uur bezig geweest
om de harde steensoort Dolomiet om te vormen tot een levensecht
jongetje. Het 800 kilo zware beeld kan tegen een stootje. Het is
verankerd in de grond en geïmpregneerd.

Kunstenaar: Wijnand Schoemaker.
Materiaal: Dolomiet.
Jaar van plaatsing: 1997

Liggende torso te Zelhem

Liggende torso te Zelhem

Deze liggende torso van beeldend kunstenaar Rini Dado uit Doesburg is te vinden in het plantsoen aan de Bergstraat / Hummeloseweg.

Dit bronzen beeld op een sokkel van hardsteen werd 6 november 1992 onthuld. Het kunstwerk stelt een gestileerde menselijke figuur voor, die in een horizontale beweging naar het centrum van Zelhem wijst.

Prehistorisch graf te Zelhem

Prehistorisch graf te Zelhem

Op deze plek die vanouds bekend staat als “het Blek”, werden onder dePrehistorisch graf te Zelhem 2

voormalige enk de resten van een prehistorisch graf gevonden. De
omcirkelende kringgreppel was nog als grondspoor bewaard gebleven en
heeft als inspiratiebron gediend voor de totstandkoming van dit
kunstwerk. Centraal in de kringgreppel lag de grafkuil, waarin tussen 850
v Chr en 100 na Chr een overledene moet zijn bijgezet.

Kunstenaar: Jozef Kemperman
Straatnaam: Nijmansedijk, Nabij rotonde Nijmansedijk en Stikkenweg.
Zelhem
Materiaal: Hardsteen