Free cookie consent management tool by TermsFeed

Keijenborg

RK begraafplaats Keijenborg

“Sint Jan de Doper”

Sint Janstraat tussen nummer 24 en 28.

Het oude kerkhof was rond de voormalige schuur- en waterstaatskerk gesitueerd. Tot 1910 werden de overleden parochianen daar ter ruste gelegd. Op 17 mei 1910 vond de inwijding plaats van de huidige begraafplaats aan de Sint Janstraat. Stoffelijke resten van de oude begraafplaats zijn herbegraven op de nieuwe begraafplaats en ook de stoffelijke resten van de overleden priesters zijn in het priestergraf opnieuw bijgezet. Het beheer van de begraafplaats was in handen van het kerkbestuur. Aangezien het kerkbestuur onvoldoende aandacht kon besteden aan het bestuurlijk beheer van de begraafplaats, werd besloten om een aparte stichting in het leven te roepen. Op 11 juli 1986 werd bij notariële akte de Stichting RoomsKatholieke Begraafplaats ‘Sint Jan de Doper’ opgericht. De stichting fungeert als een zelfstandige stichting.

monument-voor-de-niet-gedoopte-kinderen
monument voor de niet gedoopte kinderen

Op 11 december 1986 heeft het kerkbestuur besloten de begraafplaats over te dragen aan de stichting. De officiële overdracht vond plaats op 4 november 1987 bij notariële akte. Door intensief speurwerk van de bestuurders in de kerkelijke en gemeentelijke registers kon er een administratie worden aangelegd en werden alle graven in kaart gebracht. In 2003 werd gestart met de renovatie van de begraafplaats. In een periode van 10 jaar is ondermeer een houten kruis geplaatst, zijn, in overleg met de rechthebbenden, op het oudste gedeelte oude en vervallen zerken opgeruimd, is het middenpad van bestrating voorzien en is op en rond het terrein nieuwe beplanting aangebracht. Tevens is de toegangspoort vernieuwd en is het gedeelte waar de kindergraven liggen opgeknapt. Op zondag 2 november 2008, tijdens de viering van Allerzielen, is het monument voor de niet-gedoopte kinderen ingezegend.

De-vlinderboom

De vlinderboom

De-urnenzuil

De urnenzuil

Urnenmonumenten
Urnenmonumenten

De volgende namen komen op de RK begraafplaats van Keijenborg het meest voor: Jansen (31x), Mentink (31x), Wissink (21x), Berendsen (20x), Besselink (20x), Niesink (20x), Willemsen (20x), Hendriks (17x),Hilderink (17x) en Booltink (16x).

Kunst in Keijenborg

‘De Vendelier’ is een bronzen beeld van kunstenaar Peter Breed. Dit beeld staat vlakbij de Rooms Katholieke kerk. Op de kruising Kerkstraat.

Bronzen beeld op sokkel van baksteen.

Het bronzen beeld staat op een sokkel van baksteen. Het was een geschenk van het college
van burgemeester en wethouders van Hengelo voor de schutterij St. Jan te Keijenborg.

Op 30 augustus 1992 werd ‘De Vendelier’ onthuld. Dat was ter ere van het 140-jarig jubileum van het Schuttersgilde.

Jean Marianne Bremers uit Helvoirt heeft het beeld vervaardigd. De kosten waren destijds
4800 gulden.

Het Schuttersgilde “Sint Jan” werd in 1853 mede door
toedoen van pastoor Berendsen (1839-1872) opgericht.

Hoofddoel van het Schuttersgilde is het in stand houden van tradities en folklore,
eenheid en samenhorigheid te kweken en het kermisfeest in Keijenborg
te organiseren.