Free cookie consent management tool by TermsFeed

Algemene begraafplaats Brummen

Algemene begraafplaats Brummen

Algemene begraafplaats Brummen

Ingang aan de Voorsterweg

Algemene begraafplaats Brummen 2

Ingang nieuwe gedeelte

Adres: Prinses Irenelaan 2, 6971 GK Brummen

De algemene begraafplaats Brummen is gelegen in het buurtschap Rhienderen, aan de noordwestelijke rand van het dorp. Het terrein wordt begrensd door de Voorsterweg, de Prinses Irenelaan en de spoorlijn Dieren-Zutphen.

Op deze begraafplaats is één grafmonument aangewezen als rijksmonument: het graf van Marius Boogaardt uit 1880.

     Het bijzondere graf van Marius Bogaardt in Brummen

Marius Boogaardt, de enige zoon van de vermogende planter Frederick Boogaardt, eigenaar van het Brummense landgoed Groot-Engelenburg. Op 23 september 1880 werd de jonge scholier in Den Haag ontvoerd en vermoord. Deze dramatische gebeurtenis kreeg nationale aandacht, met name toen de schrijver Multatuli zijn zoon Edu als mogelijke dader aangaf. Het lichaam van Marius werd bijgezet in de familiegrafkelder in Brummen. Daar werd een grafmonument voor hem werd opgericht.

Het graf is het rijkst uitgevoerde graf, gesitueerd op het negentiende-eeuwse gedeelte van deze begraafplaats. Te vinden aan een van de hoofdpaden, nabij een kruising met monumentale paardenkastanjes. De begraafplaats zelf valt niet onder de bescherming. Het monument is uitgevoerd in Neoclassicistische stijl en wordt omgeven door een hekwerk in Neogotische trant. Het is voorzien van een weinig voorkomend gietijzeren baldakijn. Het toegepaste klassieke thema van de gebroken zuil staat symbool voor de vergankelijkheid van het leven. Maar het duidt ook specifiek op een te vroeg afgebroken leven. Het motief werd in de late negentiende eeuw vaak als losstaand grafmonument gebruikt. Hier verschijnt het motief in meer uitgebreide vorm, als onderdeel van een voorstelling met een treurend, klassiek vrouwenfiguur.

Het graf van Bogaardt is van cultuurhistorische waarde

Het grafmonument bestaat uit een natuurstenen grafbeeld dat is geplaatst achter een liggende grafsteen van wit marmer, met het opschrift Grafkelder van de familie F. Boogaardt’. Het grafbeeld en de grafsteen worden overkapt door een ijzeren baldakijn met tongewelf, gedragen door zes slanke, gietijzeren zuiltjes. Het afgeplatte schilddak van de overkapping is thans met shingles belegd. Buiten de overkapping is ter weerszijden van het grafbeeld een taxusboom geplaatst. Het geheel wordt omgeven door een ijzeren hekwerk met een dubbel draaihek aan de zijde van het pad. Het hekwerk is gedetailleerd in Neo-Gotische trant. De vertikale spijlen lopen uit in spitse driepasbogen en de dikkere ijzeren hekpijlers worden bekroond door pinakels.

Het grafbeeld is op een rechthoekige sokkel en een groter rechthoekig basement geplaatst. Een klassiek gekleed, knielend vrouwenfiguur omklemd treurend met beide armen een gebroken zuil. Op de sokkel van de zuil is te lezen: Ter gedachtenis aan Frederick Marius Bogaardt/ geboren 23 mei 1867/ overleden 23 september 1880/ zijne ouders, zusters/ en/ de schooljeugd van ‘s-Gravenhage’. Voor dit grafschrift liggen enkele verwelkte rozen.

Dit grafmonument voor Marius Bogaardt op de Algemene Begraafplaats van Brummen is van kunsthistorische waarde als rijk en gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een grafmonument uit het einde van de negentiende eeuw, dat opvalt vanwege het weinig voorkomende, in gietijzer uitgevoerde baldakijn, het in Neo-Gotische trant gedetailleerde hekwerk en het bijzondere, in Neo-Classicistische stijl uitgevoerde grafbeeld.

Verder is het van stedenbouwkundige waarde vanwege de ligging van het graf op het oude gedeelte van de begraafplaats, waar het vanwege de bijzondere vorm een beeldbepalende rol speelt. Het graf bezit ensemblewaarden met het oudere deel van begraafplaats, die een kenmerkende beplanting bezit met onder andere monumentale bomen en waar zich eenvoudig uitgevoerde, maar typisch laat negentiende-eeuwse graven bevinden.

Van cultuurhistorische waarde is het als representatief stadium in de ontwikkeling van grafmonumenten. Het thema van de afgeknotte zuil komt voornamelijk als zelfstandig motief voor, maar in dit rijk uitgevoerde monument is het toegepast in combinatie met een symbolisch bedoelde klassieke vrouwenfiguur. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Op begraafplaats Brummen zijn twee oorlogsgraven

Op de Algemene Begraafplaats van Brummen zijn twee oorlogsgraven van het Gemenebest. Het betreft de graven van:

RAF – 13-06-1944
Flight Lieutenant Alastair Stuart Hamilton Baillie, 88430, 30 jaar
Flight Officer John Milne Simpson, 136337, 22 jaar.

 

Op de begraafplaats in Brummen bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van een uitvaartcentrum.

As bestemming begraafplaats Brummen 

Op het nieuwe gedeelte van begraafplaats Brummen staat deze urnenzuil.

U mag zelf een kleur kiezen voor de granieten plaat. Ook het lettertype en kleur verf is een vrije keus. De tegel biedt ruimte genoeg om er ook nog een versiering op aan te brengen. Bijvoorbeeld een afbeelding van een favoriete bloem of muziekinstrument. Liever een foto op deze granieten plaat? Ook dat is te bestellen bij Gerritsen Grafmonumenten.

De tegels hebben een formaat van ongeveer 56 cm breed en 38,5 cm hoog. Iedere nis heeft een ander formaat.

Columbarium

De tegels in dit columbarium zijn ongeveer 30 x 31 cm. De kleur graniet mag u zelf kiezen. Dit columbarium is aan de buitenzijde van de aula.

Columbarium Brummen

Meer informatie?

Meer weten over deze begraafplaats of onze diensten?