Free cookie consent management tool by TermsFeed

Grafrechten

Over grafrechten bestaan veel misverstanden. Veel mensen denken dat je een graf kóópt, maar in de meeste gevallen húúr je een graf. Huren wil zeggen: je huurt een plekje op een begraafplaats. Dat is dan voor een vooraf afgesproken periode. Meestal tien, twintig of dertig jaar. Tien jaar is altijd de minimale huurperiode, omdat een lichaam die tijd nodig heeft om te vergaan.

Wanneer kan een graf worden geruimd?

Dat is afhankelijk van de reglementen van de betreffende begraafplaats. Die schrijven meestal voor dat een graf en het bijbehorende grafmonument in goede staat moeten verkeren. Als een graf in vervallen staat verkeert en er geen rechthebbenden zijn die voor de kosten van het herstel en het beheer willen of kunnen opdraaien, kan de eigenaar van de begraafplaats het graf ruimen.

Opknappen van grafmonumenten

Het opknappen van grafmonumenten kan dus zeer de moeite waard zijn. Want het is toch ontzettend spijtig wanneer een unieke grafsteen gaat verdwijnen. Grafstenen vertellen iets over de geschiedenis van een stad of dorp, maar daarnaast hebben ze ook emotionele waarde. Gerritsen Grafmonumenten is expert in het restaureren van grafstenen. Wanneer u een foto van de huidige situatie stuurt krijgt u een gratis prijsopgave.

De rechthebbende van het graf kan de grafrechten overdragen aan een andere rechthebbende. Behalve bij een algemeen graf, want die wordt bijna altijd na tien jaar geruimd. Er is dus verschil tussen een particulier graf en een algemeen graf.

Hoe kun je besparen op grafrechten?

Door te kiezen voor een niet-gemeentelijke begraafplaats. Omdat begraafplaatsen van kerkgenootschappen meestal veel goedkoper zijn. Daar zijn tegenwoordig meestal ook niet-gelovigen welkom, omdat zulke kerkhoven eveneens kampen met leegstand. De grafrechten liggen er in de regel lager, omdat het onderhoud door vrijwilligers wordt gedaan en er dus geen loonkosten hoeven worden doorberekend.

Begraafplaatsen in het jaar 2021

Sinds 2020, toen de corona pandemie de wereld ging beheersen, is er onder moslims een grote behoefte aan een eigen begraafplaats. Veel overledenen van Marokkaanse, Surinaamse of Indonesische afkomst werden tot voor kort in het land van herkomst begraven. Door corona is transport per vliegtuig  vrijwel onmogelijk. Op begraafplaats Moscowa in Arnhem is een islamitisch gedeelte aanwezig. Maar ook op de begraafplaats in Zelhem is dat het geval.

Arabische teksten op grafsteen

Arabische teksten op een grafsteen aanbrengen is voor het team van Gerritsen Grafmonumenten geen probleem.

Belt u gerust voor een offerte: 0575 – 820 988