Het beeld werd door de familie aangeleverd en daar werd een passende zuil voor gezocht. Kleine keien vormen de grafmarkering.